Cases

Hieronder vindt u een aantal cases die in de loop van de afgelopen decennia door TSA Group Delft bv zijn ontwikkeld voor nationaal en internationaal gerenommeerde bedrijven en organisaties.

Schiphol: De WisselDeuren Applicatie en de nieuwe A-Pier

Binnen een luchthaven worden passagiersstromen gescheiden en afgeschermd, bijvoorbeeld om de grens te bewaken maar ook om gebieden af te schermen waarbinnen passagiers een veiligheidscontrole hebben ondergaan.

Veel van de pieren op Schiphol hebben daarom meerdere etages waarbij een complexe combinatie van wisseldeuren, looppaden en liften bestuurd kan worden zodat per aankomende vlucht de passagiersstroom vanuit het vliegtuig naar de terminal kan worden gevarieerd. TSA Group Delft bv levert al meer dan 15 jaar het centrale IT systeem dat dit proces aanstuurt en controleert: de WisselDeuren Applicatie (WDA).

Dit systeem communiceert met het vluchtinformatiesysteem en met alle passagiersbruggen waarbij vrijwel alle wijzigingen in het proces automatisch worden verwerkt. Bijvoorbeeld bij gate changes of vertragingen worden indien nodig realtime en automatisch deuren in de terminal omgezet. Indien zich een uitzonderingssituatie voordoet die niet automatisch kan worden afgehandeld, wordt dit gesignaleerd en voorgelegd aan een centralist.

WDA is één van de vijf meest bedrijfskritieke IT systemen van luchthaven Schiphol. Onderbrekingen in de beschikbaarheid van dit systeem veroorzaken voor de passagiers vrijwel onmiddellijk vertragen, daarom is dit systeem door TSA ontworpen met een "continuous availability" architectuur en visie. Dit zorgt er onder andere voor dat het systeem niet alleen altijd beschikbaar is, maar stelt de luchthaven ook in staat om onderhoudstaken uit te voeren zonder enige downtijd.

Nu Schiphol verder uitbreidt met een nieuw terminalgebouw, wordt dit systeem ook geschikt gemaakt en uitgebreid voor de nieuwe A-pier.


ESA - DMPL Tool

DMPL Tool staat voor Declared Materials, Mechanical Parts & Processes List Tool.

De internationale ruimtevaart organisatie ESA (European Space Agency) registreert hiermee alle processen, materialen en onderdelen (volgens ECSS-Q-ST-70C) waarmee ruimtevaartuigen en satellieten worden gebouwd.

Deze door TSA Group Delft bv ontwikkelde database tool is inmiddels uitgegroeid tot de wereldwijde standaard en bevat alle benodigde informatie voor de ruimtevaartindustrie.


Salarispakket Sdu Salaris Office SSO

Sdu Uitgevers is de leverancier van het salarispakket Sdu Salaris Office (SSO) en heeft de ontwikkeling en klantondersteuning daarvan uitbesteed aan TSA.
Naast de jaarlijkse aanpassingen vanwege gewijzigde belastingwetgeving en functionele uitbreidingen ontwikkelt TSA ook koppelingen met externe partijen:

  • Digitale loonaangiften naar de Belastingdienst via een met certificaten beveiligde interface
  • Pensioenaangifte met Syntrus Achmea via een Webservice
  • Exportbestanden o.a.: Pensioenaangifte APG en A&O, SEPA

Terugkerende steekwoorden van de klanten zijn: betaalbaar, zeer goede helpdesk, volledig, betrouwbaar, eenvoudig te installeren, eenvoudig in gebruik met een logische opzet, goed koppelbaar met boekhoudprogramma's en professionele en complete outputdocumenten.
TSA stelt zelf de wijzigingsvoorstellen op aan de hand van de ervaringen van de gebruikers, de gewijzigde belastingwetgeving, en bestands- en interfacespecificaties van externe partijen.

Meer informatie over SSO is te vinden op www.sdusalarisoffice.nl


Vesta - toegangsbeheer Luchthaven Schiphol

Op Schiphol zijn ruim 70.000 medewerkers werkzaam die elk over een "Schipholpas" beschikken. Deze pas wordt gebruikt voor alle personeelstoegang op het gehele luchthaventerrein; dus bijvoorbeeld de kantoor- en terminalgebouwen, parkeerterreinen maar ook de beschermde gebieden achter de douane. TSA Group Delft bv heeft de systemen ontwikkeld waarmee de Schipholpas en de bijbehorende autorisaties worden aangevraagd en uitgegeven.

Voorheen was er een oud systeem en een werkwijze met papieren aanvraagformulieren. Dit kende veel handmatige handelingen voor de medewerkers van het Badge Center waar zich dagelijks ca. 200 medewerkers melden voor een nieuwe Schipholpas. TSA heeft het aanvraagproces gedigitaliseerd waarbij in de ontwerpfase eerst uitgebreid is gekeken hoe zo veel mogelijk procesoptimalisatie zou kunnen worden gerealiseerd. Soms moesten voor het beste resultaat bestaande bedrijfsprocessen enigszins worden gewijzigd, maar ook deze uitdagingen hebben we in nauwe samenwerking met Schiphol kunnen doorvoeren.

De Schipholpas-aanvraag start nu via een internet portal, waarbij het systeem na indiening van de aanvraag automatisch bepaalt welke veiligheidsonderzoeken, testen of goedkeuringen voor de aanvraag vereist zijn. Er zijn ca. 2.000 bedrijven op Schiphol werkzaam die via het portal de aanvragen in deze workflow digitaal kunnen ondertekenen. Als de aanvraag eenmaal is goedgekeurd, komt de medewerker naar het Badge Center waar de Schipholpas na enkele laatste controles wordt geprint en voorzien wordt van een irisscan. Op deze manier is misbruik van de Schipholpas door anderen niet mogelijk en kan personeel veilig en betrouwbaar passeren bij de ca. 5.000 doorgangen en plekken die afgeschermd zijn met de Schipholpas.

Bij de ingebruikname van het nieuwe systeem heeft TSA ook de opleiding van de Badge Center medewerkers verzorgd. Kortom een belangrijk en groot project voor Luchthaven Schiphol. TSA is van begin tot eind betrokken en leidend geweest om de oplossing te ontwerpen, te realiseren, maar vooral ook naadloos en succesvol in gebruik te nemen.


Staples In-House-Banking

TSA heeft voor Staples een uniek in-house- banking systeem ontwikkeld. Met dit systeem zijn cash management, leningen en deposito's op corporate niveau gecentraliseerd voor de vestigingen verspreid over 21 landen.

Vanuit het financieel hoofdkantoor in België worden de financiële transacties van 's werelds grootste leverancier van kantoorartikelen aangestuurd in verschillende valuta's en worden interne overschotten en tekorten tussen de werkmaatschappijen optimaal gespreid. Op deze wijze wordt een forse kostenbesparing gerealiseerd.

Het systeem heeft o.a. koppelingen met Globe$, Codabis en met Reuters voor realtime koersinformatie. Door de jaren heen is het systeem continu preventief onderhouden om optimaal te blijven presteren. Het door TSA ontwikkelde systeem is nu inmiddels ruim 15 jaar operationeel.


Beveiliging nieuwe H-pier op Luchthaven Schiphol

Het Wissel Deuren Applicatie (WDA) systeem is door TSA ontwikkeld en staat rechtstreeks in verbinding met de vluchtinformatie systeem van Luchthaven Schiphol.

WDA analyseert welke vluchten op de gates plaatsvinden en bewaakt de deuren. Als een deur fout staat kijkt het systeem of dit relevant is en wat de prioriteit is. Indien nodig worden mensen aangestuurd om de deuren te sluiten of te openen. Ook worden automatisch deuren geblokkeerd of gesloten. Is een vlucht te laat of te vroeg, of wordt een vlucht op het laatste moment toch afgehandeld op een andere gate, WDA heeft het direct door en stuurt het proces waar nodig bij.

Op de D en H pier samen worden per jaar circa 20 miljoen passagiers afgehandeld. WDA wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week gebruikt en is een voorbeeld van een systeem dat altijd beschikbaar en betrouwbaar moet zijn.