TSA Group Delft bv - Dé ICT-Specialisten
Maatwerksoftware, apps en online toepassingen
Stats

Cases

Hieronder vindt u een aantal cases die in de loop van de afgelopen decennia door TSA Group Delft bv zijn ontwikkeld voor nationaal en internationaal gerenommeerde bedrijven en organisaties.

SDU Salaris Office

- Salarispakket SDU
TSA Group Delft bv - SDU logo SSO Sdu Salaris Office

Sdu Uitgevers is de leverancier van het salarispakket Sdu Salaris Office (SSO) en heeft de ontwikkeling en klantondersteuning daarvan uitbesteed aan TSA. Naast de jaarlijkse aanpassingen vanwege gewijzigde belastingwetgeving en functionele uitbreidingen ontwikkelt TSA ook koppelingen met externe partijen:

  • Digitale loonaangiften naar de Belastingdienst via een met certificaten beveiligde interface
  • UPA pensioenaangiften via een Webservice
  • Exportbestanden o.a.: Pensioenaangifte APG en BPF Schilders, SEPA

Terugkerende steekwoorden van de klanten zijn: betaalbaar, zeer goede helpdesk, volledig, betrouwbaar, eenvoudig te installeren, eenvoudig in gebruik met een logische opzet, goed koppelbaar met boekhoudprogramma's en professionele en complete outputdocumenten. TSA stelt zelf de wijzigingsvoorstellen op aan de hand van de ervaringen van de gebruikers, de gewijzigde belastingwetgeving, en bestands- en interfacespecificaties van externe partijen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.sdusalarisoffice.nl.

Vodafone Duitsland

- automatische opwaardering van prepaid tegoed
TSA Group Delft bv - Vodafone logo

Alphacomm verzorgt onder andere de prepaid apps en opwaarderingssystemen voor Vodafone Duitsland en kwam met het verzoek aan TSA Group Delft bv om een toepassing te ontwikkelen die opwaarderen via automatisch incasso mogelijk maakt.

Wanneer de klant zich via de Vodafone website of app aanmeldt, wordt verzocht een eerste bedrag online over te maken via de betaalmodule. Na ontvangst van dit bedrag wordt door ons systeem een machtiging gegenereerd zodat Vodafone voortaan automatisch een bedrag kan afschrijven wanneer het beltegoed onder een bepaalde waarde komt. Het initiële bedrag wordt meteen weer als opwaardering van het prepaid tegoed aan de Vodafone klant vergoed.

Vesta

- toegangsbeheer Luchthaven Schiphol
TSA Group Delft bv - Vesta logo Luchthaven Schiphol

Op Schiphol zijn ruim 70.000 medewerkers werkzaam die elk over een "Schipholpas" beschikken. Deze pas wordt gebruikt voor de toegang van al het personeel op het gehele luchthaventerrein; dus bijvoorbeeld de kantoor- en terminalgebouwen, parkeerterreinen maar ook de beschermde gebieden achter de douane. TSA Group Delft bv heeft de systemen ontwikkeld waarmee de Schipholpas en de bijbehorende autorisaties worden aangevraagd en uitgegeven.

Voorheen was er een oud systeem en een werkwijze met papieren aanvraagformulieren. Dit kende veel handmatige handelingen voor de medewerkers van het Badge Center waar zich dagelijks ca. 200 medewerkers melden voor een nieuwe Schipholpas. TSA heeft het aanvraagproces gedigitaliseerd waarbij in de ontwerpfase eerst uitgebreid is gekeken hoe zo veel mogelijk procesoptimalisatie zou kunnen worden gerealiseerd. Soms moesten voor het beste resultaat bestaande bedrijfsprocessen enigszins worden gewijzigd, maar ook deze uitdagingen hebben we in nauwe samenwerking met Schiphol kunnen doorvoeren.

De Schipholpas-aanvraag start nu via een internet portal, waarbij het systeem na indiening van de aanvraag automatisch bepaalt welke veiligheidsonderzoeken, testen of goedkeuringen voor de aanvraag vereist zijn. Er zijn ca. 2.000 bedrijven op Schiphol werkzaam die via het portal de aanvragen in deze workflow digitaal kunnen ondertekenen. Als de aanvraag eenmaal is goedgekeurd, komt de medewerker naar het Badge Center waar de Schipholpas na enkele laatste controles wordt geprint en voorzien wordt van een irisscan. Op deze manier is misbruik van de Schipholpas door anderen niet mogelijk en kan personeel veilig en betrouwbaar passeren bij de ca. 5.000 doorgangen en plekken die afgeschermd zijn met de Schipholpas.

Bij de ingebruikname van het nieuwe systeem heeft TSA ook de opleiding van de Badge Center medewerkers verzorgd. Kortom een belangrijk en groot project voor Luchthaven Schiphol. TSA is van begin tot eind betrokken en leidend geweest om de oplossing te ontwerpen, te realiseren, maar vooral ook naadloos en succesvol in gebruik te nemen.