Cases

Hieronder vindt u een aantal cases die in de loop van de afgelopen decennia door TSA Group Delft bv zijn ontwikkeld voor nationaal en internationaal gerenommeerde bedrijven en organisaties.

Schiphol - Project One-XS

Per 3 juni 2015 is Schiphol overgegaan op een nieuw systeem, waarbij reizigers van buiten de Europese Unie door een centrale beveiliging gaan. Dit moet leiden tot meer efficiency, omdat passagiers die in het land van herkomst al goed gecontroleerd zijn, niet nogmaals door de beveiliging hoeven.

In het nieuwe systeem komen reizigers van buiten de EU binnen op de E, F en G-pier, die voor dat doel verbouwd zijn zodat reeds gecontroleerde reizigers meteen kunnen gaan winkelen of eten. 

TSA Group Delft bv ontwikkelde hiervoor WDA (Wissel Deuren Applicatie). Deze analyseert de vluchtgegevens en bepaalt daarmee voor de huidige vlucht het beveiligingsniveau. Aan de hand daarvan wordt een route gecreëerd voor de crew, bagage en passagiers door het aansturen van de wisseldeuren van en naar de gate. WDA wordt overigens al sinds 2001 gebruikt voor de beveiliging van de D en H pieren.


ESA - DMPL Tool

DMPL Tool staat voor Declared Materials, Mechanical Parts & Processes List Tool.

De internationale ruimtevaart organisatie ESA (European Space Agency) registreert hiermee alle processen, materialen en onderdelen (volgens ECSS-Q-ST-70C) waarmee ruimtevaartuigen en satellieten worden gebouwd.

Deze door TSA Group Delft bv ontwikkelde database tool is inmiddels uitgegroeid tot de wereldwijde standaard en bevat alle benodigde informatie voor de ruimtevaartindustrie.


Lespas

Lespas is een digitale lesmethode voor zowel studenten, docenten als scholen. Het systeem is een complete digitale leeromgeving ter ondersteuning van het onderwijs en kan op elk device gebruikt worden. Hiermee is het altijd en overal toegankelijk voor de gebruikers. Lespas kan inclusief lesmateriaal of als maatwerk oplossing geleverd worden. Door de flexibiliteit van het systeem kan het afgestemd worden op elk specifieke opleidingsprogramma en is het niet alleen geschikt voor in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven.

Lespas is volledig gerealiseerd door TSA Group Delft bv en mede ontwikkeld vanuit het oogpunt van zowel de student als de docent. Dit heeft een gebruiksvriendelijk systeem opgeleverd, onafhankelijk van platform (computer, tablet en mobiel), dat zowel online als offline te gebruiken is.


Salarispakket Sdu Salaris Office SSO

Sdu Uitgevers is de leverancier van het salarispakket Sdu Salaris Office (SSO) en heeft de ontwikkeling en klantondersteuning daarvan uitbesteed aan TSA.
Naast de jaarlijkse aanpassingen vanwege gewijzigde belastingwetgeving en functionele uitbreidingen ontwikkelt TSA ook koppelingen met externe partijen:

  • Digitale loonaangiften naar de Belastingdienst via een met certificaten beveiligde interface
  • Pensioenaangifte met Syntrus Achmea via een Webservice
  • Exportbestanden o.a.: Pensioenaangifte APG en A&O, SEPA

Terugkerende steekwoorden van de klanten zijn: betaalbaar, zeer goede helpdesk, volledig, betrouwbaar, eenvoudig te installeren, eenvoudig in gebruik met een logische opzet, goed koppelbaar met boekhoudprogramma's en professionele en complete outputdocumenten.
TSA stelt zelf de wijzigingsvoorstellen op aan de hand van de ervaringen van de gebruikers, de gewijzigde belastingwetgeving, en bestands- en interfacespecificaties van externe partijen.

Meer informatie over SSO is te vinden op www.sdusalarisoffice.nl


Vesta - toegangsbeheer Luchthaven Schiphol

Vesta is software voor het toegangsbeheer van Luchthaven Schiphol. Het systeem beheert de relevante gegevens van de ruim 2000 bedrijven die op Luchthaven Schiphol actief zijn, 80.000 werknemers, 10.000 voertuigen en hun toegangspassen.
In Vesta is vastgelegd tot welke van de 250 veiligheidsgebieden waarin Luchthaven Schiphol opgedeeld is een werknemer geautoriseerd is.

Vesta stuurt de pasprinters aan en communiceert met de "technische laag" van het toegangssysteem. Daarnaast zorgt de software voor het op tijd activeren en deactiveren van passen.

In Vesta zijn de bedrijfsregels betreffende toegangsbeheer van Luchthaven Schiphol geïmplementeerd. Het systeem controleert in alle fasen van het proces of aan de bedrijfsregels wordt voldaan.

Via een webportal kunnen digitaal nieuwe pasaanvragen ingevoerd en geaccordeerd worden.

De software is door TSA ontworpen en gebouwd in nauwe samenwerking met
Luchthaven Schiphol.


Staples In-House-Banking

TSA heeft voor Staples een uniek in-house- banking systeem ontwikkeld. Met dit systeem zijn cash management, leningen en deposito's op corporate niveau gecentraliseerd voor de vestigingen verspreid over 21 landen.

Vanuit het financiëel hoofdkantoor in België worden de financiële transacties van 's werelds grootste leverancier van kantoorartikelen aangestuurd in verschillende valuta's en worden interne overschotten en tekorten tussen de werkmaatschappijen optimaal gespreid. Op deze wijze wordt een forse kostenbesparing gerealiseerd.

Het systeem heeft o.a. koppelingen met Globe$, Codabis en met Reuters voor realtime koersinformatie. Door de jaren heen is het systeem continu preventief onderhouden om optimaal te blijven presteren. Het door TSA ontwikkelde systeem is nu inmiddels ruim 15 jaar operationeel.


EUSES Risk Assessment

EUSES staat voor European Uniform System for the Evaluation of Substances en is een door TSA ontwikkelde applicatie waarmee de effecten van chemische stoffen op het milieu kunnen worden doorgerekend. Het pakket bevat zeer complexe rekenmodellen en wordt wereldwijd onder andere gebruikt door chemische producenten en door tal van universiteiten. In de Europese Unie wordt EUSES gebruikt bij de bepaling of nieuwe stoffen wel of niet worden toegelaten.

Wat is (E)USES?

Klik hier voor meer informatie.


Beveiliging nieuwe H-pier op Luchthaven Schiphol

Het Wissel Deuren Applicatie (WDA) systeem is door TSA ontwikkeld en staat rechtstreeks in verbinding met de vluchtinformatie systeem van Luchthaven Schiphol.

WDA analyseert welke vluchten op de gates plaatsvinden en bewaakt de deuren. Als een deur fout staat kijkt het systeem of dit relevant is en wat de prioriteit is. Indien nodig worden mensen aangestuurd om de deuren te sluiten of te openen. Ook worden automatisch deuren geblokkeerd of gesloten. Is een vlucht te laat of te vroeg, of wordt een vlucht op het laatste moment toch afgehandeld op een andere gate, WDA heeft het direct door en stuurt het proces waar nodig bij.

Op de D en H pier samen worden per jaar circa 20 miljoen passagiers afgehandeld. WDA wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week gebruikt en is een voorbeeld van een systeem dat altijd beschikbaar en betrouwbaar moet zijn.